Wednesday, 05.10.2022, 14:37 Добре дошли Guest | RSS
Професионална гимназия по транспорт
"Проф. Цветан Лазаров"
Сайт меню
Нашата анкета
Защо ходиш на училище?
Total of answers: 496
Статистики

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Вход във форума

Делегиран бюджет-изпълнение


 

ИНФОРМАЦИЯ

За изпълнението на делегирания бюджет

На ПГ по транспорт”Проф.Цв.Лазаров”- гр.Плевен

 към 30.09.2014г.

 

         В изпълнение на ПМС №3 от 15.01.2014г. за изпълнение на държавният бюджет на Република България за 2014 г. информирам общото събраниe за изпълнението на делегираният бюджет на ПГ по транспорт ”Проф.Цв.Лазаров”-гр.Плевен към 30.09.2014г.  както следва :

 

   Утвърденият бюджет на училището, съгласно заповед № РД 09-364/13.03.2014 г. на министъра на образованието и науката, е в размер на 832 959 лв.  и 22 000 лв. от собствени приходи.

Професионална гимназия по транспорт гр.Плевен за периода м. януари-м. септември  2014 г. отчита следните финансови резултати:

            Реализирани собствени приходи за 18 611 лв. от: наеми-12 615 лв., такси общежитие-5 996 лв. Съгласно утвърденият бюджет приходите за годината са в размер на 22 000 лв. Изпълнението на приходите към 30.09.2014 г. е 85%.

            За  заплати е направен разход от 370 378 лв.  Процентното изпълнение за заплати  е 74% при бюджет 500 000 лв.

            За други възнаграждения и плащания за персонала са изразходвани 10 400 лв.,  като са изплатени обезщетения по КТ за 4 528 лв. и за СБКО 7 406 лв. Изпълнението на бюджета за други възнаграждения  при бюджет 29 520 лв. е 40%.

            За задължителни осигурителни вноски от работодател са изразходвани 79 946 лв., от тях: 42 288 лв. за ДОО, 12 724 лв. за УПФ, 18 338 лв. за ЗО, 6 596 лв. за ДЗПО.  При бюджет 110 500 лв. за осигуровки изпълнението е 72%.

            За издръжка са изразходвани 55 534 лв., като процентното изпълнение е 36% при бюджет от 156 515 лв. Изразходваните средства са за  учебни разходи-3 625 лв., материали-7 318 лв.; разходи за вода, ТЕЦ, eл.енергия – 28 210 лв., външни услуги -10 088 лв., за текущи ремонти- 3 125 лв., командировки-2 307 лв., застрах. уч.автом.-224 лв., други финансови услуги (разходи за банково обслужване) - 239 лв., храна -303 лв., лихви - 6 лв. и лекарства за здравен кабинет - 90 лв.

            Платени са данъци за 4 724 лв., при бюджет 6 000 лв. усвояването е 79 %.

            За стипендии са изразходвани 25 420 лв., като изпълнението е 73%  при утвърден бюджет 34 911 лв.                       

            Изпълнение на бюджета на училището за периода – изразходвани   547 936 лв., което е 65% от утвърденият бюджет от  832 959 лв.

 

            Съгласно ПМС № 221 от 23.04.2014 г. от  националните програми на МОН Професионална гимназия по транспорт „Проф.Цветан Лазаров“ – Плевен работи по следните национални програми:

            - НП „Квалификация на педагогическите специалисти“ – получено финансиране от 999,67 лв. Направени са разходи: за заплати -  335 лв. и  за осигуровки -  74 лв.

             - НП „На училище без отсъствия“, мярка „Без свободен час“, по която са усвоени 1 134 лв. за възнаграждения и 252 лв. за осигуровки за работодател.

 - НП „С грижа за всеки ученик“, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“ – за нощувки, дневни и храна на ученици за участие в националния кръг на олимпиадата по Техническо чертане са изплатени   900 лв.

            Компенсиране на част от превозните разноски на педагогическия персонала по чл.40в от ЗНП, съгласно чл.54 от ПМС № 3/15.01.2014 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България – изплатени  986 лв. за пътни разходи на учителите.

             

            За провеждането на регионален кръг от Националното състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС”, финансирано от МОН, сме получили 2 940 лв., като от тях са усвоени за храна на участниците  - 303 лв., за учебни разходи – 583 лв., за материали  - 103 лв., за гориво – 172 лв. и за услуги ( нощувка и храна в хотел на състезателите) - 1 779 лв.

 

            Гимназията работи по проект BG051PO001-4.2.05-0001 ”Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти”- УСПЕХ  с финансовата подкрепа на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, съфинасирана от Европейски социален фонд. За участие в проекта бяха сформирани 20 клуба с 16 ръководителя и 193 участника. Направени са разходи  за заплати за възнаграждения на ръководителите на ИИД в размер на 12 497 лв. и осигуровки за работодател за 2 741 лв., за учебни разходи – 1 159 лв., за канцеларски и други материали – 4 074 лв. , за масло за ДВГ – 15 лв. и за услуги – 2 492  лв. По проекта сме получили финансиране в размер на  21 278 лв. Остатък в края на периода  е 1 086 лв.

            По проект „Ученически практики“ сме получили финансиране в размер на 33 460 лв. От тях са изразходвани за възнаграждения  - 7 600 лв., за осигуровки - 891,66 лв. и  за стипендии – 15 000 лв.

Гимназията работи по два проекта, финансирани от Секторна програма ”Леонардо Да Винчи”, за които е открита валутна банкова сметка в евро. Наличността в началото  на годината по валутната сметка е от 72 876 лв. Получено е финансиране за 11 422,22 лв. Направени са разходи за: възнаграждения -  Персонал по извънтрудови правоотношения - 5 239 лв. за Здравно-осигурителни вноски от работодател - 577,60 лв., за медикаменти - 70,47 лв., за учебни разходи - 709,80 лв. за пребиваване и издръжка – 59 334 лв., дневни пари  за пребиваващите в чужбина – 17 426 лв., за застраховки – 409 лв. Към 30.09.2014 г. наличността по валутната сметка е 510,37 лв.

           

 

 

07.10.2014 г.                                                 Инж.Наско Найденов:..............

Гр.Плевен                                                    Директор

 

                                                                                  Емилия Шопова:..................................

                                                                                  Гл.счетоводител

 

Търси
Календар
«  October 2022  »
SuMoTuWeThFrSa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Приятели на сайта
  •